Regulamin sklepu internetowego Avantura

§1

Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, działającego pod adresem www.avantura.com.pl prowadzonego przez Annę Kowalczyk prowadzącą działalność gospodarczą Anna Kowalczyk Luft, z siedzibą w Warszawie, Pawia 30/5, 01-058 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5272857881, REGON 380726490.
 2. Do kontaktów z Klientami Sklepu udostępniamy:
  e-mail: kontakt@avantura.com.pl oraz pomocniczo, tel.: +48 606 745 556

§2

Ceny towarów i płatność

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN i są cenami brutto, zawierającymi już podatek VAT.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
 1. a) płatność gotówką za pobraniem – należność pobiera kurier dostarczając przesyłkę,
 2. b) płatność przelewem w terminie do 7 dni roboczych,
 3. c) natychmiastowa płatność przelewem lub kartą kredytową za pośrednictwem serwisu DotPay.

– W przypadku płatności kartą termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

Płatności online

BLIK

-W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy podany przez klienta na formularzu zwrotu.

§3

Dostawa

 1. Zamówienia są nadawane w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia (za pobraniem) albo od zaksięgowania wpłaty (pozostałe).
 1. Termin spełnienia świadczenia to czas nadania + czas dostawy.
 2. Czas dostawy na terenie Polski – do 3 dni roboczych od nadania (kurier inPost).
 3. Koszt dostawy na terenie Polski:
  • PACZKOMATY – 15 zł
  • Kurier inPost – 16 zł
  • Kurier inPost za pobraniem – 18 zł
  • Darmowa wysyłka do zamówień powyżej 300 zł.
 4. Czas dostawy przesyłek zagranicznych na terenie UE – do 14 dni roboczych, poza UE – do 60 dni roboczych.
 5. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie w zależności od kraju i wyświetlany podczas procesu zamówienia po wybraniu właściwego kraju.
 6. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Konsumentom rzeczy bez wad.
 7. W stosunku do Klientów niebędących konsumentami, Sprzedawca nie odpowiada za ew. opóźnienia dostawy.

§4

Prawo do odstąpienia

Klient będący Konsumentem (osobą fizyczną dokonującą zakupu niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zamieszczony jest przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą.

Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu. Pieniądze zostaną zwrócone najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na numer konta wskazany przez Klienta. Sklep zastrzega prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu rzeczy lub „dowodu jej odesłania”. Sklep nie pokrywa kosztów zwrotu towaru przez Klienta.

Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym.

Aby zwrócić produkt należy:

 1. Wydrukować, wypełnić i podpisać formularz zwrotu i załączyć go do paczki.
 2. Skompletować zwracany produkt i bezpiecznie go zapakować.
 3. Dostarczyć na swój koszt zwracany produkt wraz z wypełnionym oświadczeniem na adres:

Anna Kowalczyk Luft

Pawia 30/5

01-058 Warszawa, Polska

Zwrotu można dokonać przykładowo:

za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub kuriera przez przesłanie Towaru na adres Sprzedawcy. Jeżeli Klient będący Konsumentem dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.  Sprzedawca, w przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, niezwłocznie poświadcza na piśmie zwrot świadczenia.

Pobierz formularz odstąpienia od umowy.

§5

Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być składane na adres poczty elektronicznej kontakt@avantura.com.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz treść samej reklamacji.
 3. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta będącego konsumentem, Sprzedawca rozpatrzy ją w ciągu 14 dni.
 4. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta niebędącego konsumentem, termin ten może zostać przedłużony.
 5. Zgłaszający reklamację może też dochodzić swych praw na zasadach ogólnych, korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – również z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ istnieje platforma ODR – internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.

Pobierz formularz reklamacyjny.

§6

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2018r. i ma zastosowanie wobec umów zawieranych od tej daty.
 2. W stosunku do Klientów, którzy nie są konsumentami, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy | dotyczy wyłącznie Konsumentów

Prawo odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Anna Kowalczyk Luft, Pawia 30/5, 01-058, Warszawa lub pocztą elektroniczną na e-mail kontakt@avantura.com.pl).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (Pobierz formularz odstąpienia od umowy), jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, drogą elektroniczną.

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać towar na adres:

Anna Kowalczyk

Pawia 30/5

Warszawa 01-058

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Objaśnienie: „W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie. Na przykład: konsument powinien jedynie przymierzać odzież, lecz nie powinien móc jej nosić”.  

[z motywu 47 preambuły dyrektywy 2011/83/UE].